Optymalizacja konfiguracji serwerów pod marketing sieciowy – LinuxNews
Najnowsze informacje o Linuxie, marketingu i PR

Optymalizacja konfiguracji serwerów pod marketing sieciowy

Odpowiednie konfiguracja serwerów jest istotnym elementem prowadzenia marketingu sieciowego.

Przede wszystkim dlatego, że strony i serwery zawierające liczne błędy są źle postrzegane przez Google.

Po drugie odpowiednia zoptymalizowana konfiguracja powinna być zorientowana na trzy zasadnicze aspekty: wydajność, pojemności i zasilaniu. Dzięki temu strona www będzie szybciej działała, więc użytkownik nie będzie jej opuszczał zrażony wolnym działaniem serwera.

Po trzecie odpowiednia konfiguracja serwera daje pewność, że nie wystąpią usterki, które spowodowałby niedostępność strony.

Po czwarte taka optymalizacja istotna jest dla zapewnienia bezpieczeństwa serwerom.